Dinsel figürlerin Türkik kökleri

Dinsel figürlerin Türkik kökleri

ODA-TV’de çıkan yazımız:

Hz. İsa, Hz. Musa, Buda ve Krişna… Türkik köken hepsinde belirgin ve güçlü…

 

Jesus Christ neden bu kadar Türkik ve Hintli görünüyor? Academia sitesinde yayımladığım son makalenin adı bu. Dünyaca ünlü bilim insanı Anatole Klyosov konuyla ilgili bir önceki makaleme de bir destek mesajı gönderdi. O mesajı bu son yazımda aktardım. Klyosov tezlerimizle paralel görüşlerini çok uzun bir süredir yayınlıyor. O bir genetikçi ve savları somut genetik bulgulara dayanıyor. Avrupa halklarını ve Avrupa dillerini oluşturan en önemli ilk dalga, haplogrup R1b’nin Asya’dan Avrupa’ya göçüdür diyor. Açık açık söylüyor: Bunlar proto-Türklerdir ve olay 6 bin yıl önce gerçekleşmiştir. İkinci büyük Türkik dalga Sakalarla gelmiştir. Onun takipçileri bu tartışmalarda beni giderek daha fazla destekliyor. Örneğin bunlardan biri Anton Perdih. İtirazlar ise giderek azalıyor. Ya sinmeye başladılar ya da suskunluk suikastine.

 

Norm Kisamov ise proto-Türk kavramına karşı çıkıyor, Avrupa dillerini oluşturan proto-Türkçe değil, basbayağı Türkçedir diyor. Türkçe bilmediği halde Türkçe ile öteki diller arasında hayret verici ortaklıklar bulmaya devam ediyor.

 

“Hayret” diyoruz da, aslında hayret edilecek bir şey yok. Genetik bilimin somut gerçeklerini biz de dil kodlarını ve kültürel ortaklıkları göstererek doğruluyoruz.

Krişna adının ‘kara’dan geldiği büyük çoğunluğun görüşüdür ki, ‘kara’nın en eski Türkçe sözcüklerden biri olduğu açık. Egemen görüşe göre ‘Krishna’ ve ‘Christ’ adları arasındaki benzerlik yalnızca bir rastlantı. Christ ‘caress’ sözcüğünden geliyormuş. ‘Caress’ yani elle mesh etme. Eski Türkçede ‘karı’ el, kol anlamına gelir, ‘karış’ ise elle dokunmadır.

 

Her ikisi de Tanrı’nın yeryüzündeki görüngüsüdür ve ölünce göğe yükselip Tanrı babalarına kavuşurlar. Biri ayağından okla vurularak öldürülmüştür, öbürü ayağından çivilenerek. Hz. İsa’dan önce Krişna’yı da çarmıhta gösteren figürler bulunmuştur. Başka bir görüşe göre ise her ikisi de güneş kültünün birer yansımasıdır. Her ikisinde de ortak bulunan ‘hari’ kökü güneşi ve ‘sarı’yı anlatır. Evet sarı > hari… Tıpkı güneşin öteki adlarındaki solar > helios değişimi gibi. Zaten İngilizce cross < ‘karşı’dır. Hristiyanlıktaki  “Baba – oğul – kutsal ruh “ üçlemesi Türk dinsel kültünün “Gök – yer – ruh” üçlemesiyle aynıdır. Her şey şaka gibi Türkçe çıkar, her yol Türkik köke dayanır.

 

UMBERTO ECO’NUN SAVI

Umberto Eco’nun savunduğu başka bir görüş ise Jesus’un aslında Yahudi olmadığı, Galli olduğudur. Doğduğu bölgenin adı bile Galilee’dir. Christ’in  efsanesi Kelt tanrısı Esus > Jesus ile çakışır. Esus, Jesus, Yunan Oisia, Latin essentia, İngilizce essence… Bunların hepsi eski Türk ‘Oz’dur. Oz tamgası svastika, gamalı haçtır. Aynı zamanda Hindu ve Budist sembolüdür, Moğol sembolüdür. Yeryüzündeki ruhun göğe yükselip Tanrı’yla birleşmesini temsil eder. Türkçedeki öz, ös, es, esin, esen, esas… benzer anlamlardadır.

 

Kelt tanrı adları, Sümer tanrı adları inkar edilemeyecek netlikte Türkiktir. Bunların kısa bir listesini verdim. Ama şu da var ki Eski Türk dini inancı tarihteki en eski tek tanrıcı dinlerden biridir. Belki Hz. Musa ve Tevrat’tan da önce. Belli Türk ve Moğol topluluklarında farklı büyük tanrılardan bahsedilir, ama bunların bir kısmı aynı tek büyük Tengri’nin değişik adlarıdır. Tanrı diye geçen kimi isimler ise daha çok Tanrısal varlıktır, bir tür melek kategorisindedir. Türklerin İslamı kolay kabul etmesinin en önemli nedenlerinden biri de budur. İslamın Tanrının tekliğini ve eşsizliğini en güçlü vurgulayan din oluşu.

 

‘BEŞ’ SÖZCÜĞÜNÜN SIRRI

Başka yerde rastlamadığım ve yeni bir buluş olduğunu düşündüğüm önemli bir saptamayı taze taze aktarayım: Pek çok dilde ‘beş’, ‘el’, ‘mesh’ (yani elle sıvazlama, bu yolla kutsama) ve pençe sözcükleri ortak. Bunları birçok dilde tek tek gösterdim ve hepsinin başat ortak noktası Türkçe ‘beş’. Yani beş parmak. Başka ortaklıklar yine Türkçede birleşiyor. Bunun ne önemi var? Hz. İsa’nın adı ‘Messiah’ buradan geliyor. Gılga-mesh, Bilge-mesh buradan geliyor. Moses, Hz. Musa adı buradan geliyor. Bu adlar kutsanmaktan, ‘mesh’ edilmekten geliyor. 

 

Buda’ya gelince… Çekik kaşları ve bazı figürlerdeki mavi gözleri bir şey söylemiyor mu? Gautama Buda: Kutlu Buda gibi. Sakayama Buda: Saka kökenini ele verir gibi. Buddha aydınlanmış, ermiş gibi bir anlama geliyor. Türkik kök ‘büt’ ise tamamlanmayı, bütünleşmeyi, olgunlaşmayı anlatıyor. Sonradan sadece ‘bit-mek’ kalmış bize.

 

Töre > Torah > der, dermek, dernek > Dharma; kut > god; Talay > Dalai; tan > dawn; Tengri > Dingir > Theo gibi örtüşmeleri çerez niyetine kabul edin, 14 sayfalık metinde pek çok örnek ve geniş açıklamalar var.

 

MAKALENİN GENİŞ HALİNİ OKUMAK İÇİN TIKLAYIN:  https://www.academia.edu/104555616/Why_Does_Jesus_Christ_Look_So_Turkic_or_Indian

 

Kaan Arslanoğlu


 • mete demirtürk

  mete demirtürk 5.11.2023

  Yahu kardeşim, okuduğunu anlamıyor, üstüne, saçma sapan sözlerle saygısızlık ediyorsun. Ayıp, çok ayıp. Böyle sözler etmeden kırk defa düşünmek gerekir. Düşünecek bir organın varsa tabi.. Umudu kesmemek adına, saygılar...

 • Kenan öztürk

  Kenan öztürk 5.11.2023

  Devrimciler adlı kitabınızı okumuştum. Neden böyle Türkçü birisine dönüştünüz. Garip bir durum tarihte en büyük nazi, faşistler önce sosyalist olmuş. Hitler mussolini vb. Çok ilginç. Mesafe bu kadar kısa mı.

 • Zigurat ziyaret

  Zigurat ziyaret 19.07.2023

  Zigurat ile ziyaret arasında bağlantı yok. Bağlantı olsaydı bile Zigurat (ziggurat) Sümerce değil Akadca. Ziyaret ise Arapça. Sümercede Zigurat'a zigurat değil, Unir denirmiş.

 • kaan arslanoğlu

  kaan arslanoğlu 19.07.2023

  Değerli Fahri Bey, Aşana anneniz konusundaki katkınıza teşekkürler. Kendisine büyük saygılar. Zigurrat Ziyaret benzerliğine teşekkürler. Ortak kök olması yüksek olasılık. Bu konuyu çalışacağım. Tarih hatırlatmasına teşekkürler. Yüzlerce kişi baktı, ben en az 20 kere kontrol ettim, yine gözden kaçmış. Sevgiler, saygılarımla..

 • fahri kumbul

  fahri kumbul 19.07.2023

  Değerli Kaan Bey, şunları eklemek isterim: 1-“Aşnan: hasat ve tahıl tanrıçası. Bir tanrıça kutsamasının vücut bulmuş hali yiyecek / Gibi : yemek yemek; ana: anne; Aşana: yemeğin annesi”… Katışıksız bir yörük kadını olan annemin resmi adı Türkan olmasına karşın, bu ad yalnızca resmi işlemlerde geçerlidir; tanıdık herkes kendisine AŞANA diye seslenilir ve gerçek adı öyle bilinir. 2- Eski Mezopotamya'da (Sümerler, Babiller ve Asurlarda) bir çeşit tapınak olan ZİGGURAT’ın, türbe de denilen ZİYARET (Ziyarat) ile direkt bir ilgisi olduğunu düşünürüyorum. NOT: pdf formatındaki yazınızda tarih olarak … Eylül 2023 yazıyordu; bir yanlışlık mı var merak ettim. Teşekkürler, Saygılar. Kolaylıklar dilerim.

Bu sayfalarda yer alan okur yorumları kişilerin kendi görüşleridir. Yazılanlardan www.insanbu.com sorumlu tutulamaz.