"Aferin Böyle Zevceye"

Bir Zevcenin Sadakati

28 Ağustos 1906 Sabah

İzmir'de çıkan Rumca gazetelerden okunmuştur. Kızıl Dağ eteğinde ve Seferihisar kurbunda kâin Lamis Karyesi ahalisinden Yörük Mahmut'un oğlu Mehmet aynı karyede sakin bir şahısla aralarında cari olan husumete mebni geçen hafta yekdiğerine rast gelmeleri üzerine silah istimal etmişlerdir. Esna-yı müsademede Mehmet sağ memesinin altından tehlikeli surette cerîhdâr olmuş idi. Silah sesini duyup koşan köylüler Mehmet'i kaldırarak hanesine götürmüşlerdir. Henüz yeni gelin olan zevcesi kocasını bu halde görünce feryat ü figana başlamış ve hazır bulunanların kâffesini müteesir eylemiştir. Delikanlı yattığı yerden arada sırada gözlerini açarak zevcesine bakmakta, tebessüm etmekte, döktüğü göz yaşlarına, ettiği ah ü figana karşı lisan-ı hal ile beyan-ı teşekkür eylemekte idi. Urla'dan celbedilen doktorlar gelip mecruhu kemâl-i ihtimam ile muayene ettiklerinde yaranın gayet tehlikeli olduğunu, behemehal Urla'da kain hastahaneye nakledilmesi lüzumunu ve orada ihtimamat-ı lâzıme vasıtasıyla kurtulmak imkânı bulunduğunu beyan etmişlerdir.

Lakin zevcesi bir türlü buna razı olmuyor: Ben sağ oldukça kocam bana yabancı yere gitmez. Cenab-ı Hak onu muhafaza eder. Onu ben tedavi ederim. Diyor idi.

Bunun üzerine etibba tedavinin tarz-ı icrasına dair icabeden ihtaratta bulunduktan sonra Urla'ya avdet etmişlerdir.

Zevcesi hemen pederinden görüp öğrenmiş olduğu tarz-ı tedaviye tevfikan Mehmet'i kurtarmaya teşebbüs ve olanca ihtimam ve gayreti bu cihete sarf etmiştir.

Tedavisi için icra ettiği ameliyat dahi zevcenin kocasına ne derecelerde sadık olduğunu ispata kafidir. Mehmet'i arka üstü yatırır, yarasına ağzını yapıştırarak diliyle topladığı cerahati emer, sonra da yarayı antiseptik yerine tuz ile karışık bal kor sarar idi. Üç gün bu suretle devam ettikten sonra gelen doktor mechurun artık kamilen tehlikeden kurtulmuş olduğunu temin etmiştir. Aferin öyle zevceye.

(Toplumsal Tarih/152, Ağustos 2006, s.5)

 


 • arif yavuz aksoy

  arif yavuz aksoy 19.04.2017

  Millete altyazı geçelim. Sonra viklerler. 1. Colleague iş arkadaşı, partner, meslekdaş (bu niye t ile yazılmaz?) falan anlamına gelir. 2. Colloquial ise gayrıresmi olmak halini anlatır. Yani senli benli gibi. 3. Colloquialism ise "resmi olmayan" ya da "samimi" dil öğeleri, sözcükler gibi çevirilebilir. 4. Hitler vine'larında etkerimettin'i izleyen var mı? 5. Colleague oluyoruz işte. Burası insanbu. Aynı yerde fikir teatisindeyiz. Bu da ofis sayılır. a.y.a. altyazı geçsss ve dahi sürkontr kıs kıs kısss

 • OKUYUCU

  OKUYUCU 19.04.2017

  Sayın a.y.a.mız, colleague değilim ama kıs kısslar için kopirayt aslaaynn veremicemsss. Baki kıs kısslar :)) aleykümssss... Kadın bilge kadın da adam mevta oldu mağğlesef. Bir yerde yanlış yapmış olmalı ama nerde? Vakumlama tam olmadı gibisin. Ya da tuzlu balda tuzu bol ekmeleddin miydi acaba?

 • arif yavuz aksoy

  arif yavuz aksoy 19.04.2017

  2 dakka ameliyata girdik. ben yokken coşmuşunuz. kıs kıs kısss'lar için kopirayt parası istemez. colleague'ler arasında para geçmez ne de olsa. kıps! ;) bu arada, kadın hem VAC'a, hem de hiperosmolar madde ile antibioterapi mefhumuna vakıfmış. takdir ettim. a.y.a. colleague'lerine colloquial selamları bahusus göndersss! a.y.a. VAC'a seçilmiş olgularda yes desss

 • OKUYUCU

  OKUYUCU 19.04.2017

  Zevcenin tarz-ı tedavisi adamcağızı dönülmez akşamın ufkuna hicret ettirmiş yanisi :)) kıs kıs kıssss :))

Bu sayfalarda yer alan okur yorumları kişilerin kendi görüşleridir. Yazılanlardan www.insanbu.com sorumlu tutulamaz.