Bir İngiliz’in Gözünden: İngiltere’de politik ayrışma..

Bir İngiliz’in Gözünden: İngiltere’de politik ayrışma..

Bir İngiliz’in Gözünden: İngiltere’de politik, sosyal ayrışma.. Tıpkı Türkiye’deki gibi

Bizde toplum tam ortasından ikiye bölünmüş. Her iki yan karşı tarafı düşman belliyor. Önce PKK etmeni vardı bölünme için, sonra AKP iktidarıyla o etmen neredeyse ortadan kalktı. Son dört-beş yıldır. Şimdi varsa yoksa Tayyip’e karşı mısın, değil misin? Aileler içinde kavgalar çıkıyor, arkadaşlıklar sona eriyor, birçok insan birçok insanı dışlıyor. Bu bir tek bizde oluyor sanıyordum. En azından bu kadar büyük boyutta.

Bir İngiliz kadın arkadaşımızın anlattıkları bizi hayretler içinde bıraktı. Orası bizden betermiş. Hem de ortada ne PKK var ne AKP. Orta sınıf için ciddi hiç bir sorun yok. Özele girmek istemiyorum, eski arkadaşlarından veya aile üyelerinden pek çok kişiyle ya hiç görüşmüyorlarmış ya da çok seyrek görüşüyorlarmış. Niye dedim? Kültürel nedenlerden, dedi. Merak edip sorumu üsteleyince olay anlaşıldı. Bizim Liz’i ve eşini politik ve ideolojik olarak sapmış buluyorlarmış. Soldan uzaklaşmış buluyorlarmış. Halbuki geçmişte solda çok daha radikal olanlar bizimkilerdi. Aynı hikaye… Geçmişte solun dış kapı mandalı olanlar şimdi bizi beğenmiyorlar ya!

Konu biraz açılınca pek çok şey ortaya çıktı. Ayrışma nedenleri neredeyse bizdekiyle aynı. Oranın solcuları bizdekinin aynı. Kendileri gibi düşünmüyor, kendileri gibi tavır almıyorlar diye işçilerden nefret etme. Yoksulluktan, yoksullardan hoşlanmama. Politik olmayan insanları aşağılama ve küçümseme. Sol politikadan anladıkları ise: Tabii sosyal sınıf politikası değil. Eşcinseller, kültürel azınlıklar haklarını daha çok alsınlar. Ezilen etnik gruplara daha fazla destek verilsin, siyahlar daha özgür olsun. Avrupa Topluluğu çok güzel, oradan çıkmayalım. Sağcı olmayalım, solcu olalım, liberal olalım, özgür olalım… Hepsi bu.

Ha, bu kadar özgürlükçü olmalarına rağmen, başka ülkelerde fikir özgürlüğüne çok önem vermelerine rağmen, “solculuğun” kuruno karşısında tavrı: Tedbirler daha da sıkılaştırılsın. Sokağa çıkma yasağı genişletilsin. Taşı zorunlu olsun. Taşı  olmayanın canına okunsun! Aykırı bir şey diyen cezalandırılsın! Yani korku bacayı sarınca birden faşistleşme, devletçileşme. Aslında gerçek karakterleri de o, ama uluslararası liberal badana onları kendilerine güya özgürlükçü, güya solcu gösteriyor.

Bunun üzerine bu arkadaşıma genel durumla ilgili yazdığım bir makalemi gönderdim. Oturmuş dikkatle okumuş, kapsamlı bir cevap yazmış.  

Kaan Arslanoğlu

 

Elizabeth Knight’ın “Savaşlar, salgınlar, çevre felaketleri… Evrimci psikoloji açısından siyaset ve çözüm?” başlıklı makaleme yorumu

Makaleni gerçekten çok ilginç ve düşündürücü buldum ve söylediklerinin neredeyse tamamına katılıyorum. Ancak sonuçların hakkında bazı sorularım olabilir. Gönderdiğin için çok teşekkür ederim.

Sol/Marksistler, aksi yöndeki tüm kanıtlara rağmen, genetiğin insan kişiliğindeki temel rolü hakkında bir tür çocukça inkarda diretiyorlar. Dediğin gibi, bunun hakkında konuşsanız bile öfkeleniyorlar. Cinsiyet farklılıkları dışında bile, ne kadar farklı olduklarını görmek için aynı ebeveynlerden doğmuş iki çocuğa bakmanız yeterlidir. Söz gelimi oyun oynarken ne kadar farklı davranışlar gösteriyorlar. Bugünün sol/Marksistlerinin bunu görememeleri ırk ve cinsiyet konularında kendilerini düğümlere bağladıkları genetiği inkar etmeleri yüzünden. Kadın olmayı bile tanımlayamıyorlar. Bir kadının karikatürü gibi giyinen bir erkek, kendini böyle beyan ederse, görünüşe göre “gerçekten” bir kadındır (bu aslında şu anda İngiltere'de kanundur). Böylece gerçek kadınlar, trans cinsiyetin savunulması içinde gerçeklikten kayboluyor. Bir çılgınlık içinde yaşıyoruz.

Dediğin gibi, Marksistler ve liberallerin çoğu dini öfkeyle reddediyorlar, ancak kendileri de sosyal dışlanma ve lanetlenmeyi göze almadan sapmanın mümkün olmadığı tanrısız bir dini kültün peşinden gidiyorlar - ve onlarınki, olağanüstü bir bağışlama eksikliğiyle işaretlenmiş bir dindir. Sapan herkes iftiraya uğrar ve sonsuz cezaya çarptırılır. Ve bu dinin güzel bir yaratılış efsanesi ya da kurtuluş hikayesi yoktur. Kesinlikle kuralcıdır, uyulması gereken emirlerle doludur, ancak nüans, incelik, güzellik veya ilahi/insan anlayışı diyebileceğimiz şey (örneğin, Mesih'in orijinal hikayesinde olduğu gibi) yoktur. Yeni Marksist versiyon “sosyal adalet” adına - gerçekten akıl dışı bazı fikirlere dayanan ve kendi kendini atamış bir deli yargıçlar kliği tarafından icat edilen ve yönetilen bir adalet sistemi gibi.

Sadece ateizm ve liberalizmin değil, bilimin de nasıl yeni bir din haline geldiğini doğru bir şekilde açıklıyorsun – “teknoloji, uluslararası oligarşinin yeni dini”. Bir gün - bu dünyayı yaşanmaz hale getirdikten sonra - Mars'ı kolonileştirmekten bahsetmeleri bence çok derinden iç karartıcı. Planlanacak bir şey olduğunu düşündükleri bir kabus vizyonu!

(Edebiyat dahil) tüm kanıtlar, senin dediğin gibi, insan beyninin genetik yapısının en az 7-8.000 yıl boyunca (ve çok çok daha önceden beri) temelde aynı kaldığını gösteriyor. İnsan zihninin üç ana bölümünü tanımlamanız çok yardımcı oluyor: teknik zeka (en gelişmiş), dil zekası (gelişim düzeyinde ikinci) ve “sosyal zeka” (en az gelişmiş yön).

Geçenlerde Dr. Steve Peters'ın (aslında bir spor psikiyatristi) ilginç bir kitabından bahseden radyo tartışmasını dinledim. Son yayını “A Path Through the Jungle” hakkında. Çok basit bir şekilde sokaktaki adam ya da kadın, meslekten olmayan kişinin ilgisini çekmek için yazılmış. Bir tür "nasıl yapılır..." el kitabı – hayatınızı nasıl daha iyi yönetirsiniz – ama bana ilginç ve düşündürücü  geldi. Temel olarak, zihnimizi 1. “şempanze”, 2- bilgisayar, 3- sosyal insan  olarak tanımladığı üç kısımda görmenin faydalı olduğunu söylüyor. Bu türden üç bölme ileri sürmenin özgün olmadığını biliyorum. Örneğin id, ego, süper ego vb. Ama onun modeline yaklaşımını canlandırıcı buldum.

Şempanze bizim temel evrimsel davranışımızdır, kendi hayatta kalmamız için temel dürtülerdir, her zaman çevremizden bilgi alır ve bu hayatta kalma içgüdülerine dayanarak onlara anında tepki verir. Bilgisayar, hem şempanzeden hem de insan/sosyal zekadan alınan tüm verileri işleyen tarafsız aracıdır. İnsan/sosyal kısım, sadece şempanze gibi acil ihtiyaçlarla ilgilenen değil, aynı zamanda diğerlerinin çıkarları da dahil olmak üzere uzun vadeli ihtiyaçlara ve çıkarlara öncelik veren, zihnimizin en son geliştirilen kısmıdır. Tabii ki diğer insanlar da dahil olmak üzere çevreden alınıyor.

Peters, insanlar için ebedi sorunun, şempanzenin ve insan/toplumun sıklıkla çatışan ihtiyaçlarını uzlaştırmak ve bu tür dengeli kararlar almak ve ardından insanlar olarak hepimizin kalben bildiğimiz dengeli eylemler olduğunu söylüyor. Bunlar sadece "doğru" olanlar değil, aynı zamanda uzun vadede bireysel ve toplu olarak hayatta kalmamıza da yardımcı olanlar. Şempanzenin ihtiyaçlarını inkar etmememiz gerektiğini söylüyor (aslında yapamayız, çünkü evrim bu ihtiyaçlara bizi hayatta tutmak için öncelik veriyor), ama onların bilinçli olarak farkına varmayı ve onları insanımıza uyarlamayı öğrenmemiz gerektiğini belirtiyor. Bunu yapmayı en iyi nasıl öğrenebileceğimizi tartışıyor.

Zihnimizin tüm bölümleriyle daha uyumlu yaşamayı öğrenmenin bir başka yönü de genetik yapımızdan/çocukluğumuzdan bireyler olarak sahip olduğumuz kendimiz hakkındaki derin inançlarımızı bilinçlendirmektir - örneğin, her zaman pes etmeden devam edeceğim inancı. Başarısız olma ya da herhangi bir algılanan saldırganlık karşısında hayatta kalmak için agresif bir şekilde savaşmam gerektiğine dair bir inanç. Bu tür bir inanç, biz onu yüzeye çıkarmadıkça ve sorgulamadıkça, eylemlerimizi bilgilendirmeye ve belirlemeye devam edecektir.

Kitap sana biraz sıradan gelebilir ama bence düşündürücü!

Analojiyi daha da ileri götürürsek, şempanzenin ihtiyaçları şu anda dünyayı ele geçiriyor ve bizi yok ediyor gibi görünüyor. Açıklaman güçlü ve tüyler ürpertici bir şekilde doğru: "İnsanların en tehlikeli örnekleri, en cahil olanlar değildir. Daha ziyade en iyi eğitimliler… Milyonlarca insan dünyanın bazı yerlerinde açlıktan ölüyor, diğer yarısı ise bir tüketim çılgınlığı ve oburluk içinde demokrasi dersleri veriyor… Bizim yaşam tarzımız hastalıkları artırıyor, modern tıp bundan adeta mutlu oluyor…” (Böylece daha çok kazanırlar ve yarattığımız hastalıklardan faydalanırlar).

Çözümün bir tür sosyalizm olması gerektiğine katılıyorum - dünyada kendimizi yeniden düzenlemek ve yeniden dengelemek için gerçekten evrensel bir işbirliği çabası anlamında. Ancak, kendi kendini atamış klikler veya liderler, başlangıçta görünüşte iyi niyetli olsalar da, başkaları üzerinde güç kazanmaya başladıklarında ne olduğunu acı deneyimlerden biliyoruz. Her şey güçle ilgili olur, insanlarla değil. Evrensel işbirliği yukarıdan aşağıya değil, aşağıdan yatay olarak yayılmalıdır. Aklıma gelen, kendi kendini atamış tüm uluslararası kuruluşlar - Birleşmiş Milletler, NATO, AB, Dünya Sağlık (Hastalık) Örgütü… - çarpıcı bir şekilde yozlaşmış durumda, ancak işbirliğine ihtiyacımız olduğunu söylerken onları düşünmediğini biliyorum. Koordineli planlama.

Bu koordinasyonun zorla elde edilemeyeceği konusunda sana tamamen katılıyorum.

Bana “benignimizer” demeni istemiyorum! – ama aklın galip geleceği umuduna tutunuyorum. En korkunç savaşların ve insan yapımı felaketlerin ortasında bile, çok sayıda insan (belki çoğunluk, ama hepimiz birbirimizin sesini duymuyoruz) insanlık için ayağa kalkıyor, birbirinin yardımına koşuyor, protesto ediyor. Ve çoğu zaman çılgınlık, açgözlülük, zulüm, yalan ve adaletsizliğe karşı örgütlenmeye çalışıyor. Başlamanın tek yolunun yerel olarak, bulunduğumuz yer ve elimizden geldiğince destek ağları ve alternatif yaşam biçimleri oluşturmak olduğuna inanıyorum. Doğru koşullarda, zorunlu aşılara karşı örgütlenen Kanadalı kamyoncularda olduğu gibi, küçük bir direniş aniden büyüyerek ulusal ve hatta uluslararası boyutlara ulaşabilir. (Nispeten eğitimsizlerin, sözde eğitimlilerden on kat daha fazla insanlık, cesaret ve zeka gösterdiğine dair harika bir örnek: – Justine Trudeau, Kanada'nın yönetici seçkinleri ve onların takipçileri). Burada İngiltere'de, hükümet otoriteyi kaybettiğinde ve çoğu insanın artık uymadığını fark ettiğinde Covid kısıtlamaları aniden sona erdi - çoğumuz iki yıldır bize yalan söylendiğini artık hiç şüphesiz biliyorduk - ve bu kararlı birey gruplarıydı. Gerçeği yaymak, propagandayı ifşa etmek ve emirlere uymamak için kovuşturmaya meydan okuyanlar.

Bu bireysel ve kolektif çabada, geçmişin tüm eski yaftaları ve ayrımlarının (mesela sol-sağ, dini-seküler) konu dışı ve anlamsız olduğu konusunda seninle tamamen aynı fikirdeyim. Çoğu normal insan, kesinlikle burada, İngiltere'de, artık onları umursamıyor. Din özel bir meseledir – ya da olmalıdır –. Ve “uyandıran” liberaller ve sol tarafından yeni yaratılan bölünmeler de umurlarında değil: cinsiyetler arasında veya ırklar arasında. (Yeni ırkçılık: beyaz insanlar beyaz doğdukları için düşmandırlar - bu, kendince Marksist “Siyahların Hayatı Önemlidir” örgütünün sloganıdır.

Hepimiz bu işte beraberiz ya da hiç değiliz.

Umutla yaşıyoruz! Bu da umutsuz olsa bile!

Elizabeth Knight

 

Sözü geçen makalemi okumak için: https://www.insanbu.com/Felsefe-Haberleri/2714-ideolojilerinizi-gozden-geciriniz-


 • kaan arslanoğlu

  kaan arslanoğlu 29.04.2022

  Fundacım, tam tarif ettiğimiz tipik “sol” refleksi göstermişsin, üzüldüm. Acımasız ve haksız suçlamalar yapmışsın. Gerçi sen solcuların en iyisisin, hiç değilse diyaloğa giriyorsun. :) Ana akım faşist solda diyalog da yok. Tipik “sol” refleks şu: Olguların gerçek nedenlerini ve gerçek seyirlerini izlemeden güncel sonuçlardan büyük siyasi çıkarımlar yapmak. Daima sağcıları suçlayarak kendi büyük suçlarını gizlemek. Bu salgında olduğu gibi gerçek suçluları, gerçek katilleri görmemek, onları aklamak için sahte suçlular yaratmak. (Aşı karşıtları gibi.) Dahası açıkça gerçek suçluların propogandasını yapmak. Biz bunları yıllardır anlatıyoruz. İşin gerçeğini anlatıyoruz, ama dinleyen kim. Herkes tek taraflı olarak Big Brother’dan besleniyor. Big Brother’dan yoğun biçimde beslenenler bir de bunu sol duruş zannediyor, sol adına gerçekleri sansür ediyor. Görmeme, duymama, dikkate almama yetmediğinde gerçek sansür devreye giriyor. +++++

 • kaan arslanoğlu

  kaan arslanoğlu 29.04.2022

  DEVAM .... Yayınları engelleme, yasaklar koyma, tıpkı Hitler’in yaptığı gibi ilgisiz birilerini suçlu gösterme. Face’deki yasaklamalar bir yana, bizim siteye de trollerle saldırıyorlar, olmadık tehditlerde bulunuyorlar. Ha bu arada ne aşı karşıtıyım, ne kısıtlama karşıtı. Sadece bunların söylenenin yarısı kadar bile çözüm olmadığını söylüyorum. Sen düşün artık daha farklı düşünenlerin durumunu. Le Pen, Trump karşıtlığı ise dünyada en kolay solculuk türü. Le Pen veya Trump’ın kendi ülkelerindeki rakipleri onlardan çok daha tehlikeli. Dünyadaki açık aşırı veya merkez sağcılar daha dürüst ve daha az tehlikeli. Esas demokrat, liberal, sol görünümlü emperyal liderlerden kork. En büyük kırımları onlar yapıyor. Üstelik muhalefet reflekslerini de tümden felç ederek. Sonuçta bu salgının en büyük suçluları, en büyük katiller Çin, ABD, dünya oligarşisi, dünya medyası ve onların tıbbıdır. Skandalın yaratıcılarının kendi suçlarını gizlemek için pogrom yapmalarına izin vermeyelim. Sevgilerimle.

 • Funda Kansu

  Funda Kansu 29.04.2022

  Uc parca yazmistim, sinir doldugu icin, ilk bolumu gitmedi galiba.

 • Funda Kansu

  Funda Kansu 29.04.2022

  Devam: Anladigim kadariyla arkadasin Trump, Le Pen stili populist bir beyaz isci sinifi siyasetini guduyor. Bunu tartismayacagim. Sadece asiya karsi olan ve bu virusun bir sahtekarlik oldugunu dusunen insanlar yuzunden yuzbinlerin öldügünü, yuzbinlerce insanin da kalici etkiyle yasadigini soyleyecegim. Ben yeni atlattim, hic de hafif olmayan bir grip seklinde. Esim ise 18 gundur hastanede yatiyor. Ben Elizabeth gibi insanlari sorumsuzluklari ve komplo teorileriyle bircok kisinin kanina girmekle sucluyorum.

 • Funda Kansu

  Funda Kansu 29.04.2022

  Ailelerin actiklari yuksek mahkemeye giden dava hukumetin politikasinin onbinlerce olume yol actigi kararina vardi. Çin acildiktan sonra seyir degisti. Testler Çinde uretiliyor, uretim tekrar baslayinca test yapilmaya da baslandi. Fransa sinirlarini Ingiltere'ye kapatmakla tehdit etmeseydi Ingiltere asla kapanmayacakti. O da gonulsuzce yapildi. Sonuc, Ingiltere dunyanin en yuksek sayida olum ve vaka oldugu ulkelerden biri, simdi vaka sayisi biraz indi, nedeni de testler artik parayla satiliyor, kolay bulunamiyor, dolayisiyla cok daha az insan test yaptiriyor. Yarim gonulle konulan kisitlamalarin kaldirilmasinin tek nedeni de ekonominin tikanmasi. Semptom gostermeyen kisiler de evde kalmalari gerektiginden ve de ortak pazardan cikis nedeniyle aniden ortaya cikan is gucu acigindan dolayi izolasyon suresi tamamen kalkti. Baska hicbir nedenden dolayi degil.

Bu sayfalarda yer alan okur yorumları kişilerin kendi görüşleridir. Yazılanlardan www.insanbu.com sorumlu tutulamaz.