Caesar

Caesar

Caesar (Romalı bir imparator adı): "The name is of uncertain origin; Pliny derives it from caesaries "head of hair," because the future dictator was born with a full one..." (OED) Bazılarına göre Sezar Etrusk kökenli (bir Türk) olduğuna göre, bu açıklama bir yere oturuyor. (Kendisinin Truva kökenli olduğunu söylemekteymiş.) Sezar doğarken tam 'saçlı': 'caesaries' olarak doğmuş. İsmi de 'saç' > caes sözcüğünden geliyormuş. Başka bir söylence de Sezar'ın ana rahmi kesilerek doğurulması. Sezaryen ameliyatı ( caes > kes ) terimi oradan geliyor. Kaiser (German) ve char (Rus.) imparatorluk isimleri de kökenini buradan alır (OED). Burada Çingiz Garaşarlı'nın "Truvalılar ve Etrüskler Türk İdiler" adlı kitabından bir alıntı yapayım: "Eski İngiliz tarihçi Geoffrey of Monmouth'un 1136 yılında Latince yazdığı 'Britanya Krallarının Tarihi' adlı yapıt, Britanya'ya Truvalıların yerleşmesi konusunu tarihsel olarak daha iyi aydınlatmaktadır. Truvalıların, Truva savaşından sonra İtalya'ya ve Britanya'ya göç ettikleri bu yapıtta açıkça belirtilmektedir. Yapıtta anlatılanlara göre, Truvalı kahraman Eney'in (Eneas) soyundan olan Brut MÖ 12. yüzyılda boyuyla birlikte Britanya'ya geldikten sonra, ulusu ve ülkesi onun adıyla Britonlar ve Britanya diye anılmıştır. Ayrıca, Brut'un Kamber adlı oğlunun Galler ülkesinde yaşayan Britonlara önderlik ettiği ve ölümünden sonra Gallilerin kendilerini onun adıyla Kambri diye andıkları anlatılmaktadır. Kamber kişi adı, en eski Türk kişi adlarından olan Kamber, Kambar sözcüğüyle aynı kökenli olup, Kazak Türk kahramanlık öyküsündeki Kamböri kişi adından türemiştir. Briton Hakan Boyunun Gurguit kişi adıyla eski Türklerin Korkut, Kurkut, Korkıt kişi adları arasında büyük benzerlikler vardır. Geoffrey of Monmouth yapıtında Londra'nın eski adının Troi Novo olduğunu da yazmıştır. Roma İmparatoru Gay Yuli Sezar'ın Britanyalılar için söyledikleri de ilgi çekicidir. Sezar, Britonlarla Romalıların atalarının aynı olduğunu, iki ulusun da Truvalı Brut'un soyundan geldiğini ve onların Truvalı Eney'in torunları olduklarını söylemiştir."
Bu habere henüz yorum yapılmamıştır, ilk yapan siz olun!...