Ill, illness

Ill, illness

Ill, illness (İng.): hastalık, illet. İl, ilenme ile benzerlik. "İlaç"a ve 'illet'e bizim sözlükçüler kolayca "Arapça" diyor. Bu bir hastalık. Üfürükten alimlik hastalığı. Bakın yabancı kaynak ne diyor: " ... from Old Norse illr "evil, difficult", of unknown origin." (Oxford D.). Görüldüğü gibi burada kökenin bilinmediği belirtilerek eski Norveçce (Türkçenin kuvvetle etkisi altında bir dil) "illr"den söz ediliyor. Eski Norveçliler bu sözcüğü Araplardan mı almışlar? Hangi yolla? Hani Arapça Hint-Avrupa ailesinden değildi? Yabancı ve yerli dil alimlerinin, sözlükçülerin büyük çoğunluğunda en temel akıl yürütme mantığı işlemiyor. İlin: tutulma, yakalanma; ilenme: beddua (DLT). İlin: bulaşmak (Yazıtlar). "Boğazım ildi" dendiği gibi Türkçede yerel ağızlarda da yaşayan Türkçe bir sözcük.
Bu habere henüz yorum yapılmamıştır, ilk yapan siz olun!...