Tire, tired

Tire, tired

Tire, tired (İng.): yorulmak, yorgun. Eski Avrasya Türk lehçelerinde çok benzerleri "t"li ve "t"siz olarak bol. Argın (Osm.): yorgunharın (Kırım. Osm.): yorgun, tal: (Tel. Altay, Schor. Saga. Koib. Kırgız. Kas. Kom. Kırım.): yorulmak; taldır: yorulmak (Radloff). "Old English teorian (Kentish tiorian) "to fail, cease; become weary; make weary, exhaust," of uncertain origin". OED belirsiz köken diyor. "Belirsiz köken" dediklerinin büyükçoğunluğu Türkçedir. "Eski Alman, Eski Norveç" dediklerinin çoğu Türkçedir. Trinu, drinu, dariianu (Hitit.): tire, tired, to make tired > tal, argın, harın
Bu habere henüz yorum yapılmamıştır, ilk yapan siz olun!...