Vikings

Vikings

Vikings: Vikingler hakkında uzunca bir alıntı. "Rus-Kıpçak bozkırlarına, Vikingler, 9. yüzyıl başlarında geliyor. Geldikleri İsveç/Norveç fyordlarına, kendileri Vik diyorlar. İsveçli kökenbilimci Strahlenberg ve İsveç tarihçiliğinin babası Prof. Lagerbring, Türkçe "bük-" ile Cermen dillerindeki biegen arasında bir ilişki kuruyorlar. Biegen, bükmek demek? Vikten gelen Vikingler, Bükten mi geldiler? Vik, bizim Türkçemizdeki bük sözcüğünün karşılığı. Anlamı fyord ile aynı: Koy. Bük-Vik ilişkisi, B>V dönüşmesini düşündürüyor. Ünlü dil bilimci Strahlenberg, dilleri karşılaştıran eserlerinde, Türklerin Gotlar, Keltler ve Fransızlar ile "çok uzun yıllar öncesinde tek halk olarak yaşamış olmaları gerektiği" sonucuna varmış. Keltler, MÖ 2. binde Orta Asya"ya, hatta Taklamakan çölünün kenarlarına kadar gelmişler. İsveç Lund Üniversitesi"nden Olof Hellqvist"in 1922 yılında yayınladığı İsveççe Kökenbilim Sözlüğü"nde, Viking isminin Vik kökünden türetildiği belirtiliyor. Vikingler, Vikten, yani bükten=koydan gelenler oluyor. Geldikleri koyun, İsveç destanları yorumlanarak Karadeniz/Azak denizinin ucundaki bük olduğunu ileri sürenler var. Atlas Okyanusu kıyılarında yaşadıkları fyordlar da vik=bük. Vik/Bük"ten gelenler, Karadeniz bozkırlarında, Bizans"ta ve Arap dünyasında Vering/Baring/Vareg diye anılır olmuşlar. Ancak Veren/Beren ismi onlardan çok önce gelmiş. Karadeniz"in kuzeyinde, yalnız Hunlarda değil, Tatarlarda da Verig adı bulunuyor. Yine Kuzey Karadeniz kavimlerinden Bulgarların Virağ adlı hükümdarları var... Berendiler, Kıpçak (Kuman) çağında, 11. yüzyılda Güney Rusya bozkırlarında yaşayan bir Türk topluluğunun adıdır. Gumiliev"in vurguladığı üzere, Barani adını da kullanıyorlar. Veringlerin Bizans kaynaklarındaki adlarıyla aynı olması rastlantı mı dersiniz? Berendiler/Baraniler, Rus yıllıklarında Peçenek ve Tork (Oğuz) boylarıyla birlikte anılmaktadır. Berendi boyunun büyük kısmı, Peçenekler ile birlikte Macaristan"a giriyor ve orada yerleşiyor. Bu Türk boyunun Oğuz, Peçenek ve Kıpçak topluluklarından hangisinin içinde yer aldığı kesin olarak belirlenemiyor. Macar tarihçisi Rasonyi, bu kabilenin aslen Kumanlardan olmayabileceğini söylüyor. Berendiler, 11.-13. yüzyıllarda yaşadıkları bölgelerde birçok yere isimlerini veriyorlar. Rusya"da Vladimir ilinde büyük bir bataklık Berendi adını taşıyor. 1097 yılında Berendi ismine aynı coğrafyada Uz/Oğuzlarda kişi adı olarak da rastlanıyor. Berendiler ister Kuman olsun isterse Uz, sözcük Ber/Ver kökünden ve ekleri de Türkçe: Ber+en+di. Anlamı aynı, tıpkı Väring (Viking) gibi, yiğit, sadık ve fedakâr. Antalya ve Karaman"daki Berendiler... Berendi boyları, Anadolu"ya da gelmiş. 16 ve 17. yüzyılda bazı yerleşim yerlerinde Berendi aşiretine rastlanmaktadır. Vikinglerin Kıpçak/Rus bozkırlarındaki adı Vering, Varyag ve Vareg. Bizanslılar Barang, Araplar El-Baring diyor onlara." (D. Perinçek) / Bir noktayı düzelteyim: Keltler M.Ö. 2. Binde nereden Orta Asya'ya gelmişler? İşin aslı Orta Asya'dan Avrupa'ya gitmişler.
Bu habere henüz yorum yapılmamıştır, ilk yapan siz olun!...