DSÖ KURUCU DEVLETLERDEN BAĞIMSIZ BİR ÖRGÜTE DÖNÜŞÜYOR

DSÖ KURUCU DEVLETLERDEN BAĞIMSIZ BİR ÖRGÜTE DÖNÜŞÜYOR

SUNU: Bir Rus yazar Valentin Yurievich Katasonov’un Dünya Sağlık Örgütü hakkındaki makalesini ilginç bulduk. Çeviren: Avukat, yazar Şeyh Ali Göçmen. Katasonov bilim adamı ve ekonomist, ekonomi doktoru. Çevre ekonomisi ve uluslararası finans alanlarında uzman. Monografi ve ders kitaplarının yazarı.

Bu yazı 19/10/2021 tarihinde Rus bağımsız internet sitesi Katehon’da  yayımlanmıştır.

 

Perde arkasındaki dünya, tüm insanlık üzerinde güç kurma nihai hedefini belirliyor.

Perde arkasındaki dünyanın ("derin devlet", "300’ler Komitesi", "para sahipleri" vb. olarak adlandırılır) insanlık üzerinde iktidar kurma nihai hedefini belirlediğine şüphe yoktur. Bu güç, egemen devletlerin yıkıntıları üzerine kurulacak bir dünya hükümeti tarafından kullanılacaktır.

Böyle bir dünya hükümetinin tasarımı zaten var. Ve yine dünya hükümetinin inşasının bireysel unsurları zaten yaratılıyor. Bu, gözlerimizin önünde geleceğin dünya hükümetinin bakanlığına dönüştürülmekte olan Dünya Sağlık Örgütü (WHO) örneğinde açıkça görülmektedir. “Sağlık diktatörlüğü”nü uygulama görevi ona emanet edilecektir.

DSÖ, 1948 yılında BM üye devletlerinin çoğu tarafından uzmanlaşmış bir BM kuruluşu olarak kurulmuştur (FAO, UNICEF, ILO, UNESCO, UNEP ve diğer birçok tanınmış uluslararası kuruluş aynı statüye sahiptir). DSÖ merkezi İsviçre'de (Cenevre) bulunmaktadır.

DSÖ'nün faaliyetleri, 7 Nisan 1948'de kabul edilen Şart temelinde yürütülmeye başlandı (bu nedenle, “Sağlık Günü” tüm dünyada her yıl 7 Nisan'da kutlanmaktadır). DSÖ'nün temel rolünün, ulusal devletlerin sağlığı güçlendirme ve en tehlikeli hastalıklarla mücadele etme çabalarını koordine etmek olduğu belirlendi. DSÖ, üye ülkelere tavsiyelerde bulunma hakkını kazanmıştır. Örgüt, tropik hastalıklar, çocuk felci, çiçek hastalığını yok etmek vb. ile mücadelede gerçekten çok şey yaptı.

Başlangıçtan itibaren, DSÖ finansmanının genel BM bütçesinden bağımsız bir bütçeye dayanması öngörülmüştür. DSÖ bütçesi iki yıllıktır ve üye devletlerin katkılarıyla finanse edilmektedir. Katkıların miktarı, ülkenin ekonomik göstergeleri tarafından belirlenir (her şeyden önce, GSYİH'nın büyüklüğü).

Bir sır değil : DSÖ (muhtemelen BM sistemi içindeki diğer herhangi bir kuruluş gibi) sürekli olarak kronik bir fon sıkıntısı yaşıyordu. BM faaliyetlerinin, programlarının, fonlarının, uzman organlarının mali tabanının genişletilmesi sorunu BM Genel Kurulu'nda bir kereden fazla gündeme getirildi. Üye ülkelere, kendilerini zorunlu (değerlendirilen) katkılarla sınırlamamaları ve gönüllü hükümet katkılarıyla tamamlamaları yönünde çağrılar yapıldı. Bazı ülkeler, DSÖ bütçesine hükümet katkılarının gönüllü bileşenini aktif olarak artırmaya başlamıştır.

Açıkçası, ABD DSÖ'nün en büyük bağışçısıydı. Gönüllü katkılarla finansal katılımlarını daha da artırdılar. Son on yılda, ortalama olarak, tüm hükümet katkılarının (zorunlu ve gönüllü) yaklaşık üçte biri Amerika Birleşik Devletleri'nden geldi. DSÖ'nün mali tabanını genişletmeye yönelik bu yaklaşımın hem olumlu hem de olumsuz yanları vardı.

Olumsuz yanı, bazı ülkelerin organizasyonda ek etki kazanmasıydı. Ne de olsa aynı ABD, bir sonraki "gönüllü katkıyı" doğrudan veya ipucu yoluyla yaparak bu paranın bunun için kullanılması gerektiğini söyledi. Washington hiçbir şey söylemeyebilirdi: tüm DSÖ yetkilileri ABD'nin "gönüllü katkıları"nın hangi projeler ve programlar için kullanılması gerektiğini anladı. Ve kullanım farklıysa, gelecek yıl bağışçı "gönüllü bağış" sağlayamayabilirdi.

Bu yüzyılda, DSÖ finansmanı daha da 'iyileştirildi'. Sivil toplum kuruluşları örgüte yardım sağlamaya başladı. 2000 yılında kurulan Bill & Melinda Gates Vakfı arenaya girdi. Bu hayır kurumu, faaliyetleri için çeşitli öncelikler belirlemiştir. Tıp ve sağlık hizmetleri bunlardan biri oldu. Ve Gates Vakfı en başından beri DSÖ bütçesine katkıda bulunmaya başladı. Gates Vakfı, en büyük sivil toplum bağışçısıdır. Ancak daha küçük kalibreli devlet dışı bağışçılar ve hayırseverler de ortaya çıktı. 

Örneğin, 2016-17 için DSÖ bütçesinin kaynaklarını düşünün. Belgede belirtildiği gibi  “DSÖ'nün çalışmalarının sonuçları hakkında rapor. Program bütçesi 2016-2017 ”, iki yıllık toplam bütçe gelirleri 4756 milyon ABD doları olarak gerçekleşti. Belgenin ayrıca bir gösterge içermesi dikkat çekicidir: “DSÖ'nün program faaliyetlerini yürütmek için kullanabileceği kaynaklar”. Bu kaynaklar, DSÖ bütçesine göre 303 milyon dolarlık bir artışla 5.059 milyon dolar olarak gerçekleşti. DSÖ'nün ayrıca bütçe dışı finansman kaynaklarına sahip olduğu ortaya çıktı.

DSÖ'nün toplam bütçe geliri, üye devletlerin 928 milyon dolar tutarındaki değerlendirilmiş katkılarını ve 3828 milyon dolarlık gönüllü katkıları içeriyordu. İlk grup payları %19,5'e düştü. Ve yüzde 80'den fazlası gönüllü katkılardır. İkincisi ise sırayla, "temel" ve "koşullu" olarak ayrılır.

Temel gönüllü katkılar, alınan paranın sonraki kullanımı için herhangi bir koşula bağlı değildir. DSÖ, nereye para gönderileceğine karar vermede egemendir. Ancak bu miktarın sadece 148 milyon dolar olduğu ortaya çıktı - tüm sözde "gönüllü" katkıların %3,9'undan daha az.

Bu "ilgisiz" "gönüllü" katkıların yarısı iki eyaletten geldi: İsveç ve Birleşik Krallık. Amerika Birleşik Devletleri'nin hiçbir şekilde ilgisiz gönüllü yardım sağlayan bağışçılar listesine dahil edilmemesi dikkat çekicidir. Lüksemburg, Kuveyt ve hatta Monako var. Ve Amerika Birleşik Devletleri yok.

Ve “gönüllü katkıların” (3.680 milyon $) %96'sından fazlası “şarta bağlı”dır ve bağışçının belirttiği şekilde kullanılmalıdır. Böylece, 2016-17 için DSÖ fonunun toplam miktarında bağışçıyla ilgili para %77.4 olarak hesaplandı.

Dünya Sağlık Örgütü, DSÖ'nün resmi üyesi olan tüm devletlerce değil, yalnızca bazı özellikle "cömert" devletlerce ve devlet olmayan bir dizi başka bağışçıyla komuta edilmeye başladı.

İşte DSÖ bağışçılarının ana türlerinin bir dökümü (2016-17 bütçesinin gelir tarafındaki pay, %): Üye Devletler - 51; hayır kurumları - 17; BM, hükümetler arası kuruluşlar ve kalkınma bankaları - 15; ortaklıklar - 7; sivil toplum kuruluşları - 7; özel sektör kuruluşları - 3.

Fiili olarak, Dünya Sağlık Örgütü "bağlı" paranın ana bağışçıları tarafından komuta edildi. İşte "bağlı" katkıların büyüklüğüne göre sıralamaları: 1) ABD; 2) Bill & Melinda Gates Vakfı; 3) Büyük Britanya; 4) GAVI (Aşılar ve Bağışıklama için Küresel İttifak); 5) Dünya Bankası; 6) Almanya; 7) Japonya; 8) Avrupa Komisyonu; 9) Uluslararası Rotary; 10) Ulusal Hayırseverlik Vakfı; 11) Merkezi Acil Müdahale Fonu (BM); 12) Kanada; 13) BM İnsani İşler Koordinasyon Ofisi; 14) Norveç; 15) Avustralya.

Bir sonraki iki yılda (2018-19), DSÖ'nün finansman kaynaklarının yapısı önemli ölçüde değişmedi. Ancak mevcut iki yıl (2020-21) DSÖ bütçesindeki birçok yenilikle karakterizedir. Bu yenilikler "COVID-19 pandemisi" gibi etkenlerden kaynaklanmaktadır.

DSÖ başlangıç ​​bütçesi 2020-21 acil revize edildi. Her şeyden önce, harcama kısmında (viral enfeksiyonlarla mücadele programları, PCR test programları, aşılar vb. harcamalar keskin bir şekilde artırıldı). Olağandışı bir DSÖ bütçe açığı ortaya çıktı. ABD Başkanı Donald Trump, DSÖ'yü ihmal ve profesyonellikten uzaklıkla, COVID-19 pandemisi tehdidini proaktif olarak tespit edememekle suçladıktan sonra açık daha da arttı.

Durumu sonuna kadar alevlendiren Trump, ABD'nin bu örgütteki üyeliğini sürdürmesi gerektiğinden emin olmadığını söyledi. 8 Nisan 2020'de Trump tweet attı: "DSÖ aptalca bir şey yaptı. Büyük ölçüde ABD tarafından finanse edilen kuruluş, bilinmeyen nedenlerle tüm dikkatini Çin'e odakladı. Bu konuyu dikkatle inceleyeceğiz." Ve Mayıs sonunda, DSÖ'ye fon sağlamayı geçici olarak durdurma emrini verdi.

Başkan Joe Biden yönetiminde ABD, DSÖ'ye fon sağlamaya devam etti, ancak artık örgütün ana bağışçısı değil. 2020-21 için düzeltilmiş DSÖ bütçesinde. ABD payı mütevazı bir %7,12'dir. Bir önceki bütçede (2018-2019 için) payları %15,9 idi.

Ancak üye ülkeler arasında donör desteği açısından Almanya %13,85'lik payla (önceki bütçedeki payı %5,2'ydi) ilk sırada yer aldı. Büyük Britanya'nın (%5.76'ya karşı %7.7), Japonya'nın (%2.14'e karşı %3.2) desteği önceki bütçeye göre biraz daha mütevazı görünüyor. Genel olarak, DSÖ üye devletlerinin birleşik payı ilk kez %50'nin altına düştü. Devlet katkılarının yarısından fazlası “gönüllü” ve “bağlı”.

Ve işte düzeltilmiş DSÖ bütçesindeki “diğer bağışçıların” pozisyonları (%): Gates Foundation - 10.47; GAVI İttifakı - 5.76; Dünya Bankası - 2.57; COVID-19 Dayanışma Fonu - 1,67; Uluslararası Rotary - 2.42. GAVI ittifakının Bill Gates'in beyni olduğu akılda tutulmalıdır. Bu ortaklık, 2000 yılında Gates Vakfı ile aynı zamanda Bill Gates'in girişimiyle oluşturuldu ve hemen bu vakıftan finansal destek almaya başladı.

Böylece Gates Vakfı ve GAVI bir bütündür. Bu ayrılmaz iki donör bloğu, DSÖ'ye yapılan tüm nakit girişlerinin %16'sından fazlasını oluşturmaktadır. Bu iki başlı bağışçının sözü, DSÖ'nün çalışmaları için önceliklerin belirlenmesinde belirleyicidir. Bununla birlikte, Gates Vakfı ve GAVI'nin diğer bağışçılarla yakın gayri resmi ilişkileri olduğundan, bağışçı iki başlı değil, çok başlıdır. Örneğin, Bloomberg Family Foundation (%0,38), Rockefeller Foundation (%0,10) vb.

Devlet dışı bağışçılar arasında yeni bir öznenin çıktığı belirtilmelidir. COVID -19 Dayanışma  Müdahale Fonu  - SRF. COVID-19 salgınıyla mücadelede DSÖ'ye ve diğer kuruluşlara finansal destek sağlamak için geçen yıl acilen kuruldu. Dünya çapında milyonlarca işletme ve bireyden küçük bağışlar toplamaya odaklandı.

Bağış toplama, "başkalarına yardım et", "yoksullar için aşı satın al", "hastaları Covid'den kurtar" vb. sloganlar altında gerçekleştiriliyor. Tabii ki,  SRF öncelikle ortaya çıkan DSÖ bütçe açığını en azından kısmen kapatmayı amaçlamaktadır. 7 Eylül itibariyle, SRF 254.2 milyon dolar topladı ve bunun 169 milyon doları (2/3)   DSÖ'ye bağışlandı. SRF'nin parasının geri kalanı diğer kuruluşlar arasında dağıtıldı, ancak DSÖ'nün önceliklerine uyan faaliyetler için.

SRF, geçen yıl kurulan bir başka yeni kurum olan DSÖ Vakfı tarafından yönetilmektedir. DSÖ Vakfı yasal olarak DSÖ'den bağımsızdır. Ancak DSÖ Vakfı'nın temel amacı, dünya çapında fon toplamak ve bunları DSÖ'ye veya DSÖ ile birlikte DSÖ'nün öncelikleri altında hareket eden diğer kuruluşlara hibe şeklinde vermektir. DSÖ Vakfı, kuruluşundan itibaren üç yıl içinde 1 milyar dolarlık fon toplamakla görevlendirildi.

Bu noktada, DSÖ Vakfı'nın faaliyetlerinin ilk sonuçlarının ne olduğu bilinmiyor. Sadece bu fonun, silah ve tütün ürünleri üreten şirketler hariç olmak üzere, ekonominin çeşitli sektörlerindeki şirketlerden fon almaya hazır olduğu bilinmektedir. DSÖ Vakfı, Big Pharma şirketleriyle işbirliğine hazır olduğunu gizlemiyor.

Tabii ki, DSÖ Vakfı liderlerinin dediği gibi, etik standartlara uygun olduklarından emin olmak için bağış sunan bağışçıları dikkatle inceleyecekler. Ancak DSÖ Vakfı'nın "omnivor" olduğuna dair ilk örnekler zaten var, çok şüpheli bağışçılardan gelen bağışları reddetmez. Vakıf, uluslararası gıda şirketi Nestlé'den 2 milyon doların üzerinde bağış aldı. Ve itibarı oldukça şüphelidir. Özellikle sağlığa zararlı bazı ürünlerin üretildiği bilinmektedir.

Bu arada, DSÖ Vakfı'nın tüzüğü “hayırseverlerin” anonimliklerini korumalarına izin veriyor, Vakıf, büyük işletmeler ve DSÖ arasında uygun bir aracı olan “gri” bir yapı haline gelebilir. Bu arada, bu yıl 1 Ocak'tan bu yana, Anil Soni başkanlığında DSÖ Vakfı. Bu atamadan önce, küresel ilaç şirketi Viatris'in başkanıydı .

Yukarıdakileri özetleyeceğim. DSÖ'nün hükümetler arası bir örgütten kurucu ülkelerden “özgürleşmiş” bir örgüte dönüşme sürecinin tamamlandığını görüyoruz. Bugün, DSÖ'nün öncelikleri ve programatik faaliyetleri çok az devlet (ABD, Almanya, Büyük Britanya) ve devlet dışı yapılar - vakıflar, şirketler, ortaklıklar tarafından belirlenmektedir. DSÖ'nün finansmanının çoğunu onlar sağlıyor. DSÖ'nün “gayri resmi çoğunluk hissedarları” olarak adlandırılabilirler. Ve dedikleri gibi, "kim öder, melodiyi o söyler."(ç.n. : Parayı veren düdüğü çalar)

DSÖ kendisini kurucu devletlerden bağımsız bir örgüte dönüştürmüştür. Üstelik, mevcut sözde "COVID-19 salgını"nın başlamasından sonra, bu devletlerin kendilerinin "özgürleşmiş" DSÖ'nün kontrolü altında olduğu açık ve net hale geldi.

DSÖ finansman kaynakları:  http://open.who.int/2020-21/contributors/contributor

Almanya - %13,85

Gates Vakfı - %10,47

GAVI İttifakı - %5,76

ABD - 7.12

Büyük Britanya ve Kuzey İrlanda Birleşik Krallığı %5,76

Dünya Bankası %2,57

Uluslararası Rotary %2,42

Japonya - 2.14

Suudi Arabistan - 1.87

COVID-19 Dayanışma Fonu %1,67

Çin - 0.66

RF - 0,62

Bloomberg Aile Vakfı %0.38

İspanya - 0.20

Rockefeller Vakfı %0.10

 

Valentin Katasonov


 • kaan arslanoğlu

  kaan arslanoğlu 10.12.2021

  Sayın Uğur Yılmaz meslektaşım, Söz konusu yazının çevirmenine ulaştım. Bir yanlışlık olmadığını söylüyor. Adı geçen Katehon sitesi sık sık siber saldırıya uğruyormuş. Bu yüzden başka bazı yazılar gibi bu yazının da aslı silinmiş. Durum budur. Teşekkürler.

 • UĞUR YILMAZ

  UĞUR YILMAZ 10.12.2021

  “DSÖ, kurucu devletlerden bağımsız bir örgüte dönüştürülüyor” yazısı Bu yazı (Bkz: Ziyaret Et) yayınlanmış. Yazı Russtrat isimli bir sitede yayınlanmıştır. Yazarı Valentin Yurievich Katasonov değildir. Kimin yazdığı belirtilmemiştir. Sitenin adresi: https://russtrat.ru/en/analytics_/19-october-2021-0104-6669

 • Medyacı Macit

  Medyacı Macit 28.10.2021

  Fahişeleşmiş, pezevenkleşmiş, kartelleşmiş ..küresel kapitalist elitlerin dayattığı varsayımlar kabuller, lisans (microsoft) .. para basma (FED) gibi tezgahlarla güçlenip dünya çapında dönmekte olan paraya hakim olduktan sonra ?? öyle bir hale gelirler ki ..? senin nasıl yaşayıp, nasıl gebereceğini, nüfüsunu, genetiğini, yeyip içeceğini bile tayin edecek hakkı kendilerinde görürler ! Öyle tezgâhlar örgütler kurarlar, kendi kafalarına göre yasalar hazırlar çıkarırlar .. ve aciz, paraya muhtaç, onlarla işbirliği yapmak zorunda olan diğer ülke iktidarlarını, başkanlarını .. öyle adamların eline bırakırlar ki ?? zamanı geldiğinde ancak dünya çapında topyekün oluşacak bir isyan onların bu yaptırımlarına diktatörlüklerine son verebilir.

Bu sayfalarda yer alan okur yorumları kişilerin kendi görüşleridir. Yazılanlardan www.insanbu.com sorumlu tutulamaz.