Baharat yemek hastalıklardan koruyor, ömrü uzatıyor

Kanıtlar adlı tıbbi haber sitesinden

kanitlar.com

aldığımız bir yazıyı ilginizi çekeceği beklentisiyle sunuyoruz:  

 Jun Lv ve ark.                                                                     

BMJ’den özet çeviri

Amaç: Düzenli baharatlı gıda tüketimi ile total ve nedene spesifik mortalite arasındaki ilişkileri belirlemek amaçlandı.

Çalışma dizaynı: Toplum temelli prospektif kohort çalışması.

Kurum: China Kadoorie Biobank’ta 2004 – 2008 yılları arasında Çin çapında 10 farklı coğrafi bölgeden katılımcılar derlendi.

Katılımcılar: 199 213 erkek ve 288 082 kadın ve başlangıç yaşları 30-79 arasında, kanser, kalp hastalığı ve felçli hastalar dışlandı.

Ana maruziyet ölçütü: Başlangıçta kişinin kendi bildirimiyle sağlanan baharatlı gıda tüketim sıklığı bilgisi.

Ana sonuç beklentisi: Total ve nedene spesifik mortalite.

Sonuçlar: 2004 – 2013 yılları arasındaki (medyan 7.2 yıl) 3 500 004 kişi-yılı izlem süresince toplam 11 820 erkek ve 8 404 kadın öldü. Baharatlı gıdaları haftada birden az; 1 veya 2; 3-5 arası ve 6 veya 7 gün tüketen katılımcılarda, baharatlı gıda tüketim kategorilerine göre, mutlak mortalite hızları 1000 kişi yılı başına sırasıyla  6.1, 4.4, 4.3 ve 5.8 ölüm olarak bulundu. Baharatlı gıda tüketimi, bilinen veya potansiyel başka risk faktörleri için ayarlamadan sonra gerek erkekler gerekse kadınlar arasında total mortalite ile yüksek derecede tutarlı ters ilişki gösterdi.

Tüm kohortta ölümler için ayarlanmış zarar oranları, baharatlı gıdaları haftada birden az tüketenlere kıyasla, 1 veya 2; 3-5 arası ve 6 ya da 7 gün tüketenlerde sırası ile 0.90 (95% güven aralığı (GA) 0.84 – 0.96), 0.86 (0.80 – 0.92), ve 0.86 (0.82 – 0.90) olarak bulundu.

Baharatlı gıdaları haftada birden az tüketenlere kıyasla, bunları haftada 6-7 gün tüketenler toplam mortalitede %14 rölatif risk azalması gösterdi.

Baharatlı gıda tüketimi ile total mortalite arasındaki ters ilişki alkol kullanmayanlarda alkol kullananlara kıyasla daha kuvvetliydi (etkileşim için P=0.033).

Ters ilişki, kanser, iskemik kalp hastalığı ve solunum hastalıklarına bağlı ölümlerde de gözlendi.

Karar: Bu büyük prospektif çalışmada, baharatlı gıda tüketme alışkanlığı, başka ölüm risk faktörlerinden bağımsız olarak, total ve belli bir nedene spesifik mortalite ile ters ilişki gösterdi.

Kaynak:

Jun Lv, Consumption of spicy foods and total and cause specific mortality: population based cohort study. BMJ 2015;351:h3942

Orijinal makale erişime açık: Baharat ve mortalite – BMJ

http://www.kanitlar.com/baharatli-gida-tuketimi-ve-total-ve-nedene-spesifik-mortalite-toplum-temelli-kohort-calismasi.html  (Kanıtlar sitesindeki bağlantı)

 

 

 

Facebook
yorumlar ... ( 4 )
25-09-2015
26-09-2015 09:36 (1)
Pek çok baharat aroması ya da lezzeti için kullanılıyor gözükse de onun ötesinde işlev görüyorlar. Tatlıların üzerine tarçın serperek sanırım şeker dengesini koruyoruz. Lohusa şerbeti gibi bir mucize içecek üretmiş kültürümüz, tesadüf değil, belki ayrıntılı bilimsel çalışmalar sonucu oluşmamış ama baharatların bağışıklık sistemini güçlendirici etkisi çok eskilerden beri bilinmekte. Ne ölçüde faydalı oldukları ise bugün bu ve benzeri çalışmalarla kanıtlanıyor.Bu şerbetin mutlaka araştırılması gerek, bununla ilgili bir araştırma yok sanırım. Deniz Can
27-09-2015 21:19 (2)
Makalenin başlığı baharatlı gıda tüketimi ancak, çalışmada sadece acı biber (polisin kullandığı biber gazındaki biber, kapsikum) kullanımı (tazesi, kurutulmuşu, yağı, sosu) anket şeklinde sorgulanmış, hiç bir ölçüm de yok. Yazının zayıf ve eleştirilecek yönleri çok olmasına karşın sonuç bölümünde "acılı-baharlı-çeşnili gıda tüketimi ile spesifik (kanser, iskemik kalp hastalıkları, solunum sistemi) mortalite arasında ters-aksi ilişki olduğu, ancak bu çalışma gözleme dayandığından, nedensel bir sonuç çıkarmanın mümkün olmadığı, bulguların genelleştirilebilmesi için diğer popülasyonlarda da ileri çalışmalar yapılması gerektiği" vurgulanmış. Yoksa "baharat yemek hastalıklardan koruyor, ömrü uzatıyor" demiyor yazı. Bunu, bu şekilde yazmak yanıltıcı olacaktır kanaatimce. mehmet harma
28-09-2015 02:01 (3)
Herşeye maydanoz olan vikipedi diyor ki, "Her kültürün mutfağında kullanılan baharatın, ortalamanın üzerinde yaygın olduğu mutfakların ortak özelliği taze ve bol çeşitli sebzenin yokluğu ya da pahalılığıdır denebilir." ve "Many spices have antimicrobial properties. This may explain why spices are more commonly used in warmer climates, which have more infectious disease, and why the use of spices is prominent in meat, which is particularly susceptible to spoiling." Yani, karşımıza yine fukaralık ve onun azimli yaratıcılığı çıkıyor, bir kaşık kıyma ile bir tepsi mantı yapmadaki gibi. mehmet harma
28-09-2015 11:30 (4)
Zirzopingen bi makale. Ama buradaki gözlemden metodolojisi sağlam bikaç çalışmalık hipotez çıkar mı çıkar. Taze ve bol çeşitli sebze yokluğu veya pahalılığı, he mi? Vikiden o kada referans oluyo işte. Dünya nüfusunun ezici çoğunluğu kuzey yarımkürede yaşar. Kanada, İskandinavya ve Rusya taze ve bol çeşitli sebze yokluğundan veya pahalılığından en fazla çeken coğrafyalardır. Hiç de baharat kullanımı bol değildir o bölgelerde. Dereotundan ve ardıç tohumundan (ilkini baharat sayak mı?) başka bişe pek kullanılmaz. Oysa zaten pek çok baharat tropikal ve subtropikal alanda yetiştirilir ve tüketilir. Sebze kıtlığı değil yani gerekçe. Et işlemeye ingilizcede ne denir? Curing! İşte o ordan geliyo. Mesele etin kokmasını önlemek. Fakirlik de değil. Kıymetli bi besini saklamak ve bilhassa domuzda ve bazı balıklarda pişerkenki kokuyu bastırmak... Fakir baharatı nerde bulsun. Pahalıdır baharat. Para yerine bile geçer. Şu fakirlik ve hâlk edebiyatından ne ekmek umulurmuş beğğğ! Dr. Arif Yavuz Aksoy
DOST SİTELER
Toplam Giriş Sayısı : 2210288
Arama

İmzasız yazı yayımlanmaz. Yazıların sorumluluğu öncelikle yazarına aittir.